VHS_SERVICES

VYSTŘIHNUTÍ NEŽÁDANÝCH ZÁBĚRŮ

Často se stává, že na kazetě jsou nahrány nepotřebné záběry např. nějaký pořad nebo reklamy z TV, které si nepřejete uložit.
Proto téměř vždy odstraňuji tyto záběry.